Glarmesterfagets faglige udvalg, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K

Telefon 33 13 65 10 - info@blivglarmester.dk

Glarmesterfagets faglige udvalg

EUD-refom for glarmestre

24 elever søges

Glarmesterfaget søger elever. I øjeblikket har vi 19 virksomheder som søger 24 elever. Disse elever skal findes nu og i de kommende måneder - du kan hente en liste over de ledige lærepladser her

Uge 6 Kursus

Glarmesterskolen har lavet et nyt, spændende kursus den 7. – 9. februar 2017. Se mere her.

 

 

I de seneste par år har der været talt meget om reform af erhvervsuddannelserne – og 1. august 2015 træder reformen i kraft. For glarmesteruddannelsen giver reformen udvikling i uddannelsen. De største ændringer er:

• Grundforløbet ændres fra 10 uger til et nyt grundforløb som enten kan tages som 2 x 8 uger eller 16 uger samlet

 

• Glarmesteruddannelsens to specialer på hver 4 uger ændrer navn fra aluminium og glas til alubygger og glarmester

 

• Der etableres et talentspor på 10 uger

 

• Der er seks uger som kan tages på et valgfrit højere niveau

 

• Voksenelever får et reduceret hovedforløb på 27 uger. Indholdet af det reducerede hovedforløb for voksenelever fastsættes i den lokale undervisningsplan

 

• Der ændres fra en svendeprøve til en afsluttende prøve på sidste skoleophold

Skolen og Glarmesterfagets faglige udvalg skal i de kommende par år arbejde med en del detaljer i den nye uddannelse, så mulighederne i reformen udnyttes bedst muligt.

 

En god glarmester kan tænke selv

Frederiksberg Bladet havde den 14. april 2014 en artikel om at være glarmester - En god glarmester kan tænke selv - læs artiklen her

Næste skolestart

Kontakt gerne skolen på 72 290 100 - hvis der spørgsmål i forbindelse med skoleophold.

 

Næste grundforløb starter 8. august 2017.

Bliv Glarmester

Udvendig på bygninger udfører en glarmester alt fra avancerede aluminiums- og glasfacader over montering af energiruder og enkelt lags glas til reparation af blyruder og isætning af vinduer. Indvendig i bygninger laver glarmesteren alt fra forsatsruder, glasdøre og skillevægge over til hylder og glasmontrer.

 

Glarmesterarbejde er meget alsidigt. Der arbejdes naturligvis mest med glas - udvendig og indvendig i bygninger samt med autoruder og indramning - men også med træ, aluminium og mange andre materialer.

Endvidere arbejder glarmesteren med indramning af plakater, grafik, malerier mv. i rammer af træ eller metal. Glas i biler spiller en væsentlig rolle, og glarmesteren udfører reparationer i autoruder og udskiftninger af autoruder. De mange forskellige opgaver kræver, at glarmesteren kan forarbejde alle typer glas ved at skære, slibe, polere, hulbore, lime m.v.

 

Glarmesteren har typisk meget kontakt med kunder og andre mennesker i løbet af en arbejdsdag. Rådgivning om glas og dialog om arbejdets udførelse er vigtige egenskaber for en glarmester, når der skal vælges den rette løsning. Med moderne funktionsglas kan glarmesteren styre lys, lyd, sikring, sikkerhed, brand, energi i en bygning, så det er vigtigt med god produktviden.

 

Den store bredde i uddannelsen giver gode muligheder for beskæftigelse i glarmestervirksomheder. I disse år anvendes mere glas i byggeriet end nogensinde før, og prognoserne siger, at den udvikling vil fortsætte, så derfor er der gode muligheder med en glarmesteruddannelse. Endvidere er glarmesterfaget også et fag med gode muligheder for at blive selvstændig