Forløbet i glarmesteruddannelsen

På vores glarmester uddannelse får du en stærk faglig funderet uddannelse,
som giver dig kompetencer med rigtig gode jobmuligheder og et alsidigt arbejdsliv.

Glarmesteruddannelsen varer fra 3 1/2 til 4 år og veksler mellem praktik i
en virksomhed og skoleperioder på Glarmesterskolen.

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb.

På hovedforløbet skal du vælge speciale.
Du kan specialisere dig enten som alubygger eller som glarmester.

Som alubygger specialiserer du dig i at planlægge, fremstille og
montere facadekonstruktioner og tagkonstruktioner i aluminium.

Vælger du specialet glarmester specialiserer du dig i at planlægge,
tegne og fremstille avancerede glasløsninger,
ligesom du lærer at vurdere, reparere og renovere vinduer.

Du kan se målene for uddannelsen her.

Én glarmester uddannelse afsluttes med en svendeprøve.