Om fagligt udvalg

Glarmesterfagets faglige udvalg består af repræsentanter fra arbejdsgiversiden,
arbejdstagersiden og Glarmesterskolen.

Glarmesterfagets faglige udvalg hjælper elever og virksomheder med
alle spørgsmål fra før uddannelsesaftalen indgås til svendebrevet er udstedt.

Fagligt udvalg står blandt andet for at udvikle det faglige indhold i uddannelsen,
indhold og udvikling af svendeprøver, godkendelse af praktikvirksomheder,
samt afkortning, godskrivning og forlængelse af uddannelsesaftaler.

Glarmesterfagets faglige udvalg
Gothersgade 160, 2. th. 1123 København K Telefon 3313 6510 info@blivglarmester.dk