Løn i læretiden

Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft,
både i praktik- og skoleperioderne.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.

Startløn er cirka kr. 2.566 pr. uge stigende til en slutløn inden
svendeprøve på cirka kr. 4.359 pr. uge – se mere her.

Voksenelever over 25 år har en ugeløn på cirka kr. 4.936.

Tag kontakt her og bliv glarmester.